Wat we doen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diensten die BO&O u kan bieden. Zowel orthopedagogische als onderwijskundige ondersteuning. Voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen via het contactformulier.


 Onderzoeken:

 • Capaciteitenonderzoek (IQ)
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • School- en beroepskeuze onderzoek
 • Dyslexie- en dyscalculiescreening


Begeleiding:

 • (Ortho)pedagogische ondersteuning: 
 • Begeleiding aan kinderen met ad(h)d, NLD, 

  hoogbegaafdheid, ASS

 • Ondersteuning bij rouw, scheiding, ziekte, eetstoornissen, incest
 • Voorbereiding op het voortgezet onderwijs


 • Ondersteuning in de schoolsituatie:
 • Begeleiding aan kinderen met leerproblemen (dyslexie, dyscalculie)
 • Begeleiding bij het plannen en organiseren van schooltaken
 • Begeleiding aan kinderen binnen het voortgezet onderwijs die vastlopen en onvoldoende presteren in een breed spectrum gezien.
 • Voorbereiding examens (vmbo, mavo, havo, vwo)


Onderwijskundige ondersteuning: 

 • Onderwijskundige ondersteuning op het gebied van beleid en management
 • Interimmanagement 
 • Persoonlijke begeleiding van medewerkers en intervisie
 • Teambuilding 
 • Professionele ontwikkeling van de organisatie
 • Begeleiden en organiseren van studiedagen 


Trainingen 

 • Sociale vaardighedentraining 
 • Faalangstreductietraining 
 • Examenvreestraining 
 • Leren presenteren 
 • Leren leren 
 • Begrijpend lezen 


 • Heeft u andere begeleidingsvragen of vragen over de tarieven, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. 
 • Voor vragen kunt u ook bellen naar 06-53577162.